כניסת חברים ותושבים

יולי 1986


4

קונצרט "הרכבים" של הלומדים מוזיקה במשקנו.
במזכירות הוחלט לבדוק אפשרות של בית ספר תיכון אזורי.
11
"דלת פתוחה" אצל משפחות נקלטות – על מנת ליצור קשר בין ותיקים ונקלטים.
החודש ימלאו שנה לספריית הילדים.


14
באסיפה דיון ראשון על תקנון האסיפה.