כניסת חברים ותושבים

אפריל 1986
1-17
ירח עיון על "גזענות ודמוקרטיה"
11
ערב אלגרו מקומי בנוסח הטלוויזיה.
50 שנות גפירות צוינו בעלון על ידי גרי ברשלום.

יצחק מוסקוביץ כנוטר18
במועצה הוחלט שבנים עוזבים לא יעבדו כשכירים במשק.
סיכום הגיוסים השנתי בפרדס מראה שניתנו בסה"כ  195 ימי עבודה של 8 שעות. בגת הסתיימה עונת קבלת הפרי ב- 80,000 טון פרי 20% פחות מאשר אשתקד.
29 
תמר רז שרה משירי מרדכי זעירא ודוד זהבי.