כניסת חברים ותושבים

מרץ 1986
14
יום עיון למרכזי הועדות עם ישעיהו גביש.
15
באסיפה נתקבל הערעור על עבודת המתנדבים. הוחלט שלהבא, בחקלאות, בשירותים ובגת יעבדו המתנדבים כמו חברים ויחד איתם. בפרדס, לא אחרי שעה 14.00.
25
החיטה לתחמיץ בקקון עלתה יפה מאוד.