כניסת חברים ותושבים

פברואר 1986
17
דיון במועצה על צריכת החשמל במשק. עוד ניסיון לחסכון בחשמל במשך חצי שנה.
ב"גת" התחילה לפעול ועדה לדמוקרטיה תעשייתית.
29
במועצה אושרה הפרוגראמה של "נווה נועם".

אחת מההצעות לנווה נועם