כניסת חברים ותושבים

ינואר 1986
18
המועצה אישרה תכנית פיטום עגלים והקציבה סכום של 80,000  דולר לביצוע התכנית.
הוצע אימוץ המתנדבים במשפחות. 26
במועצת החינוך דנו בנושא: "חופש מוחלט פירושו הפקרות" – על הצורך בהתערבות של ההורים והמחנכים.

ברכה לשנה החדשה - 1986