כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1985
11
בערב המוקדש למלחמת יום הכיפורים סימפוזיון: "בין נאמנות ומצפון".
במזכירות הוחלט לבדוק את הפרוגראמה לאולם ספורט שהוכנה על ידי צוות הספורט.
15
המזכירות אישרה בקשת הצעירים להזמין את המתנדבים פעם בחודש למועדון הצעירים.
סיכומי העבודה מראים ירידה ניכרת של ימי העבודה בייצור, לעומת עליה גדולה בימי עבודה בענפי השירותים.
19
יום ספורט חקלאי במגרש הקפיצות של הסוסים.
21
ערב שירי אלתרמן בבית וינה.