כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1985
15
מסיבת ערב ראש השנה על הדשא ליד המנהלה: "על הדבש ועל העוקץ".
21
מרוץ השדה לזכר יענקלה בורנשטיין.
25
ערב יום הכיפורים, התכנסות במועדון – דיון על התפילה "על חטאי", וכן סיפורים חסידיים.
29
בסוכה על יד בית וינה קבלת חג וסעודה משותפת.
28-30
תצוגת ספרי אמנות בבית טרזין.

תוכנית אב של הקיבוץ