כניסת חברים ותושבים

מרץ 1985


גיוס של 60 חברים לקטיף בפרדס.
8
"היער הקסום" ניטע לכבוד פורים בחדר האוכל.
9
העדליידע המקומית: "מתולעת ועד כוש".
אסיפה בה השתתפו כ- 250 חברים דנה בבעיית הסמים. נבחרה ועדה שתכין את הצוות הקבוע לטיפול בבעיה.
קבוצת הכדורגל הבוגרת הולכת מדחי אל דחי, לעומת זאת מצליחה מאוד קבוצת הנוער.
הופעלה תחנת דלק לשימוש עצמי.29
על בימת בית וינה בהדרכתו של גדעון אפרתי, ערב שירה "לאוהבים את האביב".
31
תזמורת הטיילת החדשה מתל אביב מתארחת אצלנו.