כניסת חברים ותושבים

פברואר 1985
4
בחדר האוכל סימפוזיון על "ציונות עכשיו" כפתח לימי לימוד על הציונות.
5
טיול עם אורי מילשטיין בעקבות "לוחמי מלחמת העצמאות".
באסיפה נמסר דו"ח של חברת "אשת" ובלס.
9
בגיוס בפרדס השתתפו 57 חברים.
נסתיימה בנייה של 10 דירות חדשות.
11
סמי מיכאל הרצה על מעורבות הסופר בחברה.
בירח העיון השתתפו מירון בנבנישתי, יגאל עילם, מוקי צור ועוד.
25
נשף פורים בחדר האוכל "שוק כאן".