כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1984
26
ערב ראש השנה, ב- 5 אחה"צ קבלת חג על הדשא של בית וינה, בערב מסיבה בבית וינה.
27
יום אבות ובנים במשק הילדים.