כניסת חברים ותושבים

יוני 1984


5

ערב חג השבועות – הענף המארח מטע האבוקדו.
בתיקון ליל שבועות: עולמו של הרבי מקוצק – אגדות מתוך "אור הגנוז" של מרטין בובר.
6
טקס הבאת הביכורים בדשא על יד בית וינה.
9
המועצה אישרה בניית 11 כיתות נוספות לכיתות המקדמות.11
האסיפה קיבלה למועמדות 4 בנים חוזרים נוספים.
23
המזכירות אישרה לפי המלצת ועדת המשק, לעקור 365 דונם פרדס נוספים, 340 דונם אשכוליות ו- 25 דונם טמפל. המועצה ביטלה את החלטות ועדת המשק והמזכירות לעקור 65 דונם פרדס.
25
האסיפה אישרה את החלטת המזכירות לא לבצע השנה את מיזוג האוויר בחדר האוכל.
27
טיול ותיקים שבמרכזו ביקור במוזיאון בקיבוץ תל יצחק.
29
בבית וינה קונצרט של התזמורת הקאמרית הקיבוצית, בהשתתפות מקהלה וסולנים מנורווגיה.