כניסת חברים ותושבים

מרץ 1984
5
באסיפה נבחרה ועדת פרוגראמה למרכז התרבות.
9
סיום שבוע המחשבים.
10
סיור בעקבות ראשונים – אתרים בחדרה, וסיפורים על ימי העלייה הראשונה והשנייה.
16-17
פורים לחברים ולילדים.
בגלל משבר יצוא פרי הדר טרי ומחסור של פרי לתעשייה, התקיים דיון ראשון על פרדס לתעשייה.
30
הקיבוץ התאים את עצמו לעידן החדש - "קזינו" בחדר האוכל.