כניסת חברים ותושבים

ינואר 1984
6 
בחדר האוכל "חאן אלחלילי", שוק לסיום כל הטיולים למצרים.
במזכירות נמסר סיכום כל טיולי הצעירים למצרים שהשתתפו בהם 180 חברים.
המזכירות אישרה התקנת 200 שלוחות טלפון.
באותה ישיבה נבחרה ועדה לבדיקת הסיבות לחריגה הכספית הגדולה בבניין המנהלה.
13 
בליל ערב שבת "רבותי העיתונות" בהשתתפות בכירי העיתונאים.
17
במזכירות הוחלט על פירוק "הצריף הצהוב" ששירת במשך שנים את הנהלת החשבונות.