כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1983
7
פגישה עם מוקי צור - "החברה הישראלית והקיבוץ".
14
במזכירות נמסר דו"ח ועדת הפרוגראמה למרכז השיקום.
29
מחזור הראשון של צעירים יוצא למצרים.
30
טיול ותיקים לירושלים, בין השאר ביקור בבית הנשיא.