כניסת חברים ותושבים

מרץ 1983


9

במועצה נבחר צוות להכנת מיזוג אויר לחדר האוכל ולבית וינה.
12
טיול "בעקבות לוחמי מלחמת השחרור" עם אורי מילשטיין.
18
גם באסיפה הפריח הגזבר - חנוך מיכאלי, את השמועות בעניין הסתבכות המשק בבורסה.
בעלון נמסר על פעילות חברת הילדים.