כניסת חברים ותושבים

פברואר 1983


5

במועצה נבחרה ועדה לתכנון החשמליה החדשה שתיבנה במקום זו שנשרפה.
מרכזת ועדת התרבות ציינה את חוסר ההשתתפות של חברים בירח העיון.
במג"ח הסתיימה בניית המחסן הגדול החדש.
25
נשף פורים מוצלח במיוחד בחדר האוכל (לפי דעת הצעירים).