כניסת חברים ותושבים

יוני 1982
5
70 חברי משק גויסו למלחמת לבנון שנקראה: "שלום הגליל".

מלחמת שלום הגליל 1982