כניסת חברים ותושבים

מאי 1982
נוטעים 50 דונם אבוקדו נוספים.
9
התחלת שבוע משק הילדים. התגייסות המונית לשיפורים במשק הילדים.14
ערב סיכום של 3 מחזורי טיולים למצרים.
18
נחנכה התחנה החדשה לאם ולילד.
22
התקיים כנס של "יוצאי טרזין" לציון 40 שנה להקמת מחנה הריכוז.
25
בערב חג השבועות "תיקון חצות" מוקדש לנושא "קנאות מול סובלנות".