כניסת חברים ותושבים

אפריל 1982


סיכום ענף הכותנה מראה את השנה הטובה ביותר עד כה: 550 ק"ג גלמי לדונם, שהם 195 ק"ג סיבים.
16
דיון ראשון במזכירות בעניין הקמת מבנה חדש להנהלת חשבונות ולמזכירות.
לקראת יום העצמאות הרצה אורי מילשטיין על מלחמת העצמאות.
19
יום השואה והגבורה מוקדש השנה לנושא "השואה בשירה העברית".
20
חזר המחזור השלישי ממצרים.
21
בית החרושת 'גת' קיבל מנשיא המדינה ושר התעשייה "ציון לשבח מיוחד" ליצואו.
27
יום העצמאות בסיסמה "המדינה בדרך".
בעלון התפרסמה רשימה נלהבת על הביקור במצרים.30
שלושים שנה להחלטה על איחוד חברים מגבעת חיים עם חברים מכפר סאלד להקמת קיבוץ חדש.