כניסת חברים ותושבים

מרץ 1982


בעלון המשק התפרסם סיכום מאוד חיובי על השנה הראשונה של הלינה המשפחתית.
12
נשף פורים "קרקס בקיבוץ".
25
מחזור הראשון יצא לטיול למצריים.