כניסת חברים ותושבים

פברואר 1982
מדו"ח של גת מתברר שהיצוא של בית החרושת גדל מ- 71 מיליון $ ב- 1977, ל- 171 $ ב- 1980; ול – 211 מיליון $ ב-1981.
12
ערב "כולו ירוק" בניצוחה של אורה זיטנר לט"ו בשבט.
13
בישיבת המועצה הוחלט שבמסגרת חגיגות 30 שנה לגבעת חיים איחוד יאפשרו לכל החברים הרוצים בכך טיול למצרים.