כניסת חברים ותושבים

ינואר 1982


הופעלה מרכזיית טלפון חדשה בת 270 שלוחות, מהן 150 עם אפשרות של חיוג ישיר.
1
ערב אסטרולוגיה: מה צופנת לנו שנת 1982?
7
התנהל מו"מ עם מוסד "מעיין" של עין החורש והמעפיל, בעניין הפעלה משותפת של כיתות ביניים ובית ספר תיכון.
9
שבוע לפני מותו התארח אצלנו מוסה חריף.
23
המועצה מאשרת העברת התחנה לאם ולילד בכניסה למשק על יד השער.