כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1981
16
אושרה במזכירות נסיעת קבוצת הכדור מים לאירופה.
21
יום עיון עם דוד פלוסר על כת ים המלח והתנ"ך, לציון 12 שנה של חוג התנ"ך בהדרכתו של עדי נחמני,
27
במזכירות אושרה השתתפות מג"ח בתערוכה חקלאית בארצות הברית.
ערב "קברט" נחמד בחדר האוכל.
28
המועצה אישרה השקעה של 700,000 שקלים למשטחי האספלט במג"ח.