כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1981
בסיכום למבצע "מדור לדור" בוצעו: 93 תיקוני גגות, 60 עבודות בניין, 50 עבודות חשמל, 27 עבודות שונות.
4
מסיבת בר מצווה.
נבחרה ועדה למבצע הטלוויזיות הצבעוניות ובוטלו ההגבלות הקודמות.
11
הוחלט בישיבת המזכירות לאשר למוסדות הבריאות להעסיק "עוזרות" לפי הצורך.
ניתן אישור להכנסת מכונת קפה לחדר האוכל.
18
נפתח "מועדון השעות הקטנות".
20
ערב ראש השנה.