כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1981
4
ערב ט"ו באב על יד הבריכה.
7
ברחבת בית וינה הרקדה המונית של ריקודי עם וריקודי עמים בהדרכת ירדנה ליב.
15
במועצה אושרה תכנית בניית בי"ס משגב.
16
פתיחת "שבוע הותיקים".
21
בסיום "שבוע הותיקים" – חג המשק וקבלת מחזור כ"ג לחברות. כל התכנית היפה נעשתה על ידי בני המחזור ללא עזרה.
25
פתיחת שבוע "חג משק הילדים".
28
חג "שבוע משק הילדים".