כניסת חברים ותושבים

יולי 1981
8
דיון מחודש על טלוויזיות צבעוניות.
10
"גלי גבעה" מוצלח במיוחד על הרחבה לפני בית וינה.
12-13
התכנס בגח"א החוג הארצי למחשבה קיבוצית.
אזהרה בעלון המשק בעניין התנהגות בלתי ספורטיבית של הקהל שלנו במשחקי כדורמים.