כניסת חברים ותושבים

יוני 1981
4
הצגת תיאטרון קריית שמונה אצלנו: "שווים ושווים יותר" עם גדעון שירין בתפקיד הראשי.
7
ערב חג השבועות, הענף המארח היה סניף הפועל. בחצות התכנסו בחדר האוכל שלנו חברים מכל משקי הסביבה ל "תיקון ליל השבועות".
20
כנס יוצאי טרזין, מוקדש בחלקו לעשרים שנה למשפט אייכמן.
26
לישיבת המזכירות הובאה דרישת ועדת החינוך להעסיק גננת שכירה נוספת לשתי השכירות העובדות בגנים האחרים.
28
התחלת שבוע "הסרט הטוב".