כניסת חברים ותושבים

מאי 1981
6
ערב יום העצמאות הוקדש ל "מילון ההתיישבות".9
באסיפה הובא גינוי על הבריונות המילולית שהביאה ל"פיצוץ" האסיפה הקודמת. התקיים דיון על דפוסי הפעולה הפוליטית במשק שבו הודגש שאין זהות בין הקיבוץ והמפלגה.
10
יום סיפור עממי במשק.
23
בישיבת המועצה אושר סכום של 4.5 מיליון שקל להקמת המג"ח. באותה ישיבה אושרה בניית 6 הכיתות הראשונות של הכיתות המקדמות. 3/4  מענק ו- 1/4 הלוואה בתנאים נוחים.
30
באסיפה אושר שינוי תקנון החופש.
טיול של חוג התנ"ך של עדי.