כניסת חברים ותושבים

אפריל 1981
3
עם גמר מבצע הבניה, נכנסו הילדים סוף סוף ללינה המשפחתית והטלוויזיה הישראלית הנציחה את האירוע.

מני פאר מראיין4
באסיפה הוחלט על: הודעת גינוי שמית למחזיקי טלוויזיה צבעונית.
נתקבלו הסכומים הראשונים לבניית 6 כיתות חדשות לכיתות המקדמות.
10
מפגש עם אנשי כת "המקויה" מיפו בבית וינה.
25 שנה לנפילת מיכאל כפרי וגד סמואל.
23
בחדר האוכל ערב "הקיבוץ בעיני ההומור".