כניסת חברים ותושבים

ינואר 1981
על פי סטטיסטיקה, האוכלוסייה במשק גדלה מ- 1953 עד- 1981 מ- 292 ל- 497 מבוגרים, ואילו מספר הילדים והנוער ירד מ- 337  ל- 279, סה"כ מ- 699 ל- 856.
10
באסיפה נתקבל מתווה ללינה המשפחתית.
11
רב שיח על תכנון מרכז הקיבוץ.
20
לרגל ט"ו בשבט חודש מנהג הנטיעות ביום זה במשקנו. השנה נטעו עצי חורש ישראלים בקרבת שיכון הנעורים.
30
ערב עם תזמורת ג'ז של המשק.