כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1980
מפקד הקשישים מראה לשנת 1980:
מעל 80 – 5 חברים; מעל 75 – 5 חברים.; מעל 70 – 43 חברים; מעל 65 – 29 חברים.
28
דיון במזכירות בעניין מרכזיה חדשה לטלפון.