כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1980
7
בר-מצווה של כיתת אלון לאורחים ולמוזמנים – ההצגה: "אקליפטוס עכשיו".
8
בר-מצווה לקיבוץ.
15
דלת פתוחה" – חברים מארחים חברים, כל "חוג בית" על נושא אחר.
24-31
שבוע "הסרט הטוב".