כניסת חברים ותושבים

יולי 1980
19
באסיפה הוחלט לא להכניס טלוויזיה צבעונית לחדרי החברים.

ילודה ב-1980