כניסת חברים ותושבים

יוני 1980
20
ערב "דרום-אמריקני" בשירה, בפולקלור ובגסטרונומיה.
27
במזכירות הוחלט לספק מקלטי טלוויזיה מגיל 25 ומעלה.
28
"טקס פרידה" מהמקלחת הציבורית לפני הריסתה.