כניסת חברים ותושבים

פברואר 1980
1
רב-שיח בחדר האוכל: "מצב החינוך בקיבוצנו ובעיותיו".
15
המשך הדיון באותו הנושא.