כניסת חברים ותושבים

ינואר 1980
משנת 1970 – 1971 עד 1979 גדלה צריכת החשמל מ- 1.4 מיליון קווט"ש ל- 2.88 מיליון קווט"ש – גידול של מעל 100%.
9
במועדון בין-ערביים פגישה עם דודו פרי, מנהל כלא רמלה, על קרימינולוגיה והנעשה בישראל.
11
בישיבת המזכירות הוחלט לרכוש 10 מוני חשמל לבתי הילדים בכדי לפקח על הצריכה ולהורידה. באותה ישיבה הוחלט גם להעביר את הכותנה בקובאני להשקייה בשיטת הטפטוף בהשקעה של כמיליון ל"י.
15
התקיים אצלנו קונצרט התזמורת הסימפונית, ירושלים. הקונצרט הועבר בשידור ישיר ברדיו.