כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1979
נר ראשון של חנוכה, כרגיל עם תהלוכת לפידים ומפגן אש. בנר שמיני ערב "במקצב יוצר".
7
מחפשים את המטמון.
21
לאור המצב הכלכלי הקשה הוחלט במזכירות על צמצומים רבים בנוהלי כלכלה.
29
הובאה על ידי המזכיר תכנית לשינויים במבנה הארגוני של הקיבוץ.
30
עצרת אזורית ל- 59 שנות ההסתדרות בבית וינה.
סיכומים אישיים:
נולדו: 14.1 - גל פרנק; 7.2 - נעמה ידיד; אדווה שקדי; 18.5 - אלון בליך; 25.5 - תום שפע; ערן קדר; 26.6 - מורן גוריון; 8.7 - אילן דובסקי; 8.8 - איתמר סינדליס; 21.8 - טל רסיס; 5.9 - אלה זיו; 28.9 - אורי פארן; אסף שירין; 30.12 - מיה הרמן.
נפטרו: 5.1 - רות  יואכימסטל; 26.2 - עזריאל שלמון; 19.10 - קלרקה כפרי.
בני 70: 20.2 - סוניה נטע; 4.3 - אפרים פרנק; 2.4 - אברהם שניר; 12.4 - מישה נטע; 1.10 - חיים ויקטור; 12.11 - מטה לב; 19.11 - אלכס ברנע 23.11 - ברטל ויקטור; 13.12 - תמר ויגדורהאוז; 23.12 - אביגדור לבקוביץ; 31.12 - נחמיה גינזבורג.
בני 80: 17.5 - מרסל וייל; 25.12 - רות קרול.