כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1979
17
באסיפה מודיע מרכז ועדת חברים על התפטרות הוועדה בגלל חילוקי דעות עם המזכירות.
נמסר דו"ח על הכיתות המקדמות: 194 חניכים, מהם 129 בני קיבוצים. מספר העובדים כ- 40 מהם 17 חברי משק.