כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1979
בעקבות אסיפה בה הושמעו התקפות הדדיות, התקיים דו שיח בענייני קליטה "אנגלו-סכסית".
12
רב שיח בחדר האוכל "מה טעם הציונות בימינו".

תקשורת הנחת כבלים איור בעלון בתוכנו 1979

תקשורת, הנחת כבלים איור בעלון בתוכנו 1979