כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1979


מסתיימים בהצלחה הניסיונות במג"ח, לפתח מיתקן אוטומטי לאיסוף הביצים בלול התרנגולות.
2
ראשוני הגרעין המיועד לקלייה מגיעים למשק לשהות של 1/2 שנה לפני שרות הצבאי.
8
"חג המשק".