כניסת חברים ותושבים

יולי 1979
11
ביקורי חברים בבית התפוצות.
21
במועצה התקיים דיון על היחסים בין שני המשקים לניהול "גת", בישיבה הוצג במספרים היקף הייצור בבית החרושת.
27
ערב "מסיבות שכונתיות".