כניסת חברים ותושבים

אפריל 1979
2
קונצרט בביצוע מקהלת עמק חפר.
11
סדר פסח בחדר האוכל, צוינה השתתפות פעילה של הציבור בתכנית, במיוחד בשירה.
17
הרמת כוסית ברפת לציון תפוקה של 10,000 ליטר ליום.27
"זה הסוד שלי" כמסורת במשק.