כניסת חברים ותושבים

מרץ 1979
התקינו גבנוניות בדרכי המשק להגן על הולכי הרגל, במיוחד הילדים.
2
בארגון "חג הפרח" עוררו עובדי הנוי את התפעלות החברה.12
בפסק בורר נסתיימה סוף סוף פרשת יעקב ברנשטיין. השופט מצדיק את עמדת הקיבוץ אבל מעניק בגלל "נסיבות מיוחדות" סכום פיצויים ניכר ליעקב ברנשטיין.
17
בישיבת המועצה הוחלט להוסיף מבנה למסגרייה המכאנית בגודל של 560 מ"ר.
30
חוגי בית בעניין "סמים".