כניסת חברים ותושבים

פברואר 1979
3
בישיבת המזכירות הוחלט לחלק לחברים אסימוני טלפון ללא תשלום.
10
בגלל אי התייצבות חברים לשמירה במשק, הוחלט באסיפה לפרסם ברבים את שמות החברים אשר אינם מתייצבים לשמירה.
באותה אסיפה נמסר על ידי המזכירות על הדרכים למלחמה בסמים אצל חברים וילדים.
23
בעלון המשק התפרסמה קריאת מרכז המשק לחסוך במים בגלל עצירת גשמים ממושכת.
סוכנות הדואר עברה למקומה החדש בקומת הקרקע של חדר האוכל.
24
באסיפה נבחר מטה ללינה משפחתית.