כניסת חברים ותושבים

ינואר 1979
12
במזכירות ביקרו עובדי האולפן בצורה קשה את יחס חברי המשק כלפי תלמידי האולפן.
ערב עם אריאלה דים (אחותה של נעמי לקר) על ספרה "ירושלים משחקת מחבואים".
15
קונצרט התזמורת הפילהרמונית.
21
יונה אופיר סיפרה על התנדבותה במבוא חמה ובאליכין.
31
ערב של "הקולנוע הישראלי" עם שני במאים צעירים (רנן שור ועידית שחורי) עם הדגמות.