כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1978
24
בגיליון העלון סקר יונה לנדסברג 20 שנות אולפן בגח"א.
עדי סקר פגישה של מורים ומטפלות של חברת הנוער הראשונה במשקנו.
קבוצה בת 50 חברים יצאה לטיול של 6 ימים לסיני.

שמות הגנים והפעוטונים


סיכומים אישיים
נולדו: 20.1 - שני לברון,  22.3 - מתן פרנקל, 4.4. – יעל ברוך; סמדר ידיד; מעין ציטרון, 1.8 - תמר בראון, 20.8 - ענת חן, 7.9 – עופרי צ'רבנקה,  19.9  - עדי קרול, 28.9 – נטע שקדי, 5.10 - שאול ברות, 9.10 - אורי הורווויץ, 25.10 - נעה קארי, 27.11 -נדנה לנדאו; דינה שמש.
נפטרו: 5.5 - יחזקאל לנדאו, 29.10 - שלמה אקשטיין, 24.12 - אדמונד לוי.
בני 70 : 20.3 - חיים דובסקי, 20.4 - ישראל כץ, 23.6 - אמי גינזבורג, 16.7 - יצחק ברגשטיין, 25.2 - דבורה כפרי.

חנוכה