כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1978
3
בישיבת המזכירות נמסר שהמועצה האזורית הצטרפה כצד בהסכם עם משרד החינוך לבניית הכיתות המקדמות.
17-18
טיול של וותיקים בשני אוטובוסים לחבל ימית.