כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1978
4
דלת פתוחה מוקדש ל"קיבוץ גלויות".
מדו"ח על בי"ס: לומדים בבית הספר 240 תלמידים, מהם 110 מגבעת חיים איחוד.
12
הנושאים העיקריים באסיפה היו: האיחוד בין ה'איחוד' ל'קיבוץ המאוחד' ותאריך קבלת הבנים לחברות.
18
חג המשק – בערב המסיבה המסורתית עם הצגה של בני המחזור. למחרת שחרית לילדים וחנוכה חגיגית של ההודיה החדשה בקובני.