כניסת חברים ותושבים

מרץ 1978

צוות הפרדס לדורותיו 19923

בגלל התנגדות צוות הפרדס לא נתקבלה בישיבת המזכירות ההצעה לסיים את הקיץ בעזרת פועלים שכירים.
התרחש הויכוח על בחינות בגרות במסגרת י"ב שנות לימודים.
בבית הספר היה שבוע מוקדש לנושא: 30 שנה לקיום מדינת ישראל.
7
"עלי גבעה" הוקדש כולו ל- 30 שנות המדינה.
24
בישיבת המזכירות הוחלט על קבלת חברת נוער נוספת בת 14 ילדים.
חגיגת פורים בשני מקומות – למבוגרים בחדר האוכל, לצעירים בבית וינה.
31
ערב ספרות תש"ח, השתתפו בו אהוד בן עזר ויגאל מוסינזון.