כניסת חברים ותושבים

פברואר 1978
8
בישיבת המועצה נתקבלה התכנית לבניית הכיתות המקדמות.
10
במועדון דיון על צורת ה"סדר" והפסח בכלל במשקנו.
17
דיון בעניין המתכנן של בניית בי"ס החדש.
22
קונצרט של התזמורת הפילהרמונית בניצוחו של זובין מאטה בבית וינה.
25
אושרה במועצה הצעה לבניין שיכון צעירים על שתי קומות.